ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Σκοπός
- Ιστορική Διαδρομή
- Καταστατικό
- Διοικητικό Συμβούλιο
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΔΙΕΤΙΑΣ 2010-2012
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. - ΔΙΕΤΙΑ 2014-2016
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ'
ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
GR   | EN  
   
     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ιστορική Διαδρομή

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

Το πέρασμα σε μια νέα εποχή για την ελληνική γεωργία, με την είσοδο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αφύπνισε μια ομάδα διορατικών επιστημόνων που ασχολούνταν με το αντικείμενο της Γενετικής Βελτίωσης φυτών και υπηρετούσαν στα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ή /και Ινστιτούτα Ερευνας, ώστε να ιδρύσουν μια επιστημονική εταιρεία που θα είχε ως σκοπό:

Την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων με κύρια απασχόληση την έρευνα στα αντικείμενα της Γενετικής, Βελτίωσης και Σποροπαραγωγής φυτών, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των βελτιωτών, την παρεμβατική και συμβουλευτική δράση στα όργανα αποφάσεων των εκάστοτε Κυβερνήσεων και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Γεωργίας, τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και ημερίδων.

Την 4η Ιουλίου 1981, ορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή και ξεκίνησε η διαδικασία ίδρυσης της Εταιρείας, με 37 ιδρυτικά μέλη. Ακολούθως στις 15 Ιανουαρίου 1982, αναγνωρίσθηκε το καταστατικού και 2 μήνες αργότερα συντάχθηκε το πρακτικό ίδρυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν, εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση, τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε αρχικά να είναι δεκαοκτώ μήνες, ενώ αργότερα ορίσθηκε να είναι διετής και συνδέθηκε με τη διεξαγωγή των τακτικών Συνεδρίων της Εταιρείας.

Στα πλαίσια ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας αποφασίστηκε η καταβολή ετήσιας συνδρομής και η συμμετοχή όλων των μελών στις δράσεις και εκδηλώσεις της Εταιρείας. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαϊου 1982, κατά την 1η Γενική συνέλευση, με παρουσία 47 μελών. Τα εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια όρισαν βάσει του καταστατικού τις προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών, τις δράσεις της Εταιρείας και τον συμμετοχικό ρόλο των τακτικών μελών. Κατά τη Γ.Σ της 15ης Ιουνίου 1987, αποφασίστηκε η διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων ανά διετία.

Η προβολή της Εταιρείας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και η αποστολή ενημερωτικών εγγράφων σε Υπηρεσίες και Υπουργεία, αποφασίστηκε επίσης το 1987, ενώ μια πολύ σημαντική πρόταση για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των βελτιωτών (με τη κατοχύρωση του ονόματος τους στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό κατάλογο Ποικιλιών) κοινοποιήθηκε στη Δ/νση Εισροών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου Γεωργίας. Ακολούθως, προτάθηκε η έκδοση επιστημονικού περιοδικού με τίτλο «Βελτιωτικά», το οποίο θα περιελάμβανε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, ανακοινώσεις, περιλήψεις ξενόγλωσσων άρθρων, αποσπάσματα ή περιλήψεις πτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών, και παρουσίαση νέων ποικιλιών.

Η θέσπιση συμβολικών οικονομικών βραβείων στη μνήμη του Καθηγητή Χριστίδη για: α) την καλύτερη παρουσίαση νέου ερευνητού σε Συνέδριο της Εταιρείας και β) την περισσότερο ενδιαφέρουσα διδακτορική διατριβή της τελευταίας διετίας, αποτέλεσε μια νέα καινοτομία της ΕΕΕΓΒΦ.

Το 1989 η Εταιρεία αύξησε σημαντικά των αριθμό των μελών της, φτάνοντας συνολικά τα 126 μέλη, ενώ δραστηριοποιήθηκε στην οργάνωση διαλέξεων, ημερίδων και συνεστιάσεων. Επιπλέον, αποφασίστηκε και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η σύνταξη ενός Ελληνοαγγλικού Λεξικού με όρους Γενετικής, Βελτίωσης, Βιομετρίας και Γεωργίας και η ευθύνη επιμοιράστηκε σε μέλη της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έως το 2004 οργάνωσε 10 επιστημονικά συνέδρια, 15 διαλέξεις και 2 διημερίδες, ενώ τίμησε σημαντικούς ερευνητές όπως τους Dr. Norman Borlaug (Nobel Ειρήνης το 1970), Καθηγητή Peter A. Peterson, καθώς επίσης και μέλη της όπως τους Καθηγητές Χριστίδη και Φασούλα και τους ερευνητές Παπαδάκη και Ντινόπουλο.

Designed & Developed by A.S.T.